meer weten over ladders:
Onze folder
U kunt hier onze nieuwe folder downloaden.Folder vanderreekladders
  Om de folder te bekijken heeft u adobe acrobat nodig.
U kunt dit eventueel hier downloaden:
download Acrobat

AVG 2018 van der Reek gegevensverwerking klanten zakelijk
Van:(verwerkingsverantwoordelijke) Van der Reek.
Doel: deze informatie wordt verstrekt aan iedere klant en wordt geplaatst op de website.
Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.
De privacy van uw persoonsgegevens( zakelijk).
Aansluitend op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens (zakelijk).
Wij slaan uw zakelijke gegevens op, met als doel u te kunnen informeren over diverse zaken inhoudelijk de branche.
Wij slaan uw gegevens op om met u contact te houden over zakelijke transacties.
Wij delen uw gegevens niet met derden partijen.
Wel verkrijgen wij uw gegevens van een derde partij namelijk: de Kamer van Koophandel Rotterdam.
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig, indien u geen klant meer bent worden na 5 jaren uw gegevens verwijderd.
Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en vervolgens ons de privacy- en dataveiligheidsbeleid.
Wij infomeren u als er iets misgaat met uw persoonsgegevens(zakelijk).
U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens(zakelijk) die bij ons geregistreerd staat. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
U kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.
U verklaart dat u het hiermee eens bent dat wij u gegevens hiervoor gebruiken, zodra u zakelijk verbonden bent met onze firma slaan wij uw gegevens veilig op met uw goedkeuren.
U geeft toestemming om uw zakelijke gegevens te mogen verwerken onder bovenstaande voorwaarden.
Bent u het hier niet mee eens laat het ons door middel van een schriftelijk verzoek weten.
U allen tot zover te hebben geïnformeerd over uw gegevensverwerking binnen ons bedrijf.
Van der Reek
Handelsonderneming
Rotterdam